Визитка

д-р Ралица Стаменкова

Researcher ID (Web of Science): AAA-8838-2021
ORCID ID: 0000-0002-1080-2571

Научни приноси

Дисертационен труд – Ролята на приложните задачи от училищния курс по математика за целите на обучението

Публикации